• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Cennik usług

Cennik usług dodatkowych
Lp. Rodzaj usługi Klienci posiadający umowę na dostawę ciepła Klienci nieposiadający umowy na dostawę ciepła, znajdujący się w promieniu 5 km od Pruszcza Gdańskiego
1 Spuszczenie wody i ponowne napełnienie instalacji wewnętrznej              40
+ koszty czynnika grzewczego wg Taryfy dla ciepła
80
2 Spuszczenie wody z instalacji wewnętrznej budynku 0 40
3 Odpowietrzenie instalacji wewnętrznej 45 55
4 Zmiana nastaw regulatora 50 80
5 Uruchomienie lub wyłączenie węzła cieplnego albo kotłowni należących do Klienta 0 90
6 Kolejne uruchomienie lub wyłączenie węzła cieplnego albo kotłowni należących do P.P.C. „PEC” Sp. z o.o. (jednorazowe uruchomienie i wyłączenie węzła w ciągu roku jest darmowe) 90 0
7 Odcięcie instalacji wewnętrznej zaworami w węźle lub kotłowni 35 49
8 Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (niezwiązane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) 90 0
9 Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) 210 0
10 Przeprowadzenie odczytu wskazań układu pomiarowego dla Zarządcy/Dostawcy mediów niedotyczącego P.P.C. „PEC” Sp. z o.o. 10 / szt. 0

 

Pozostałe opłaty
Lp. Rodzaj usługi PLN
1 Samowolna ingerencja w pracę ruchową urządzeń technologicznych węzła lub kotłowni 160
2 Samowolne wznowienie dostawy ciepła po jego wstrzymaniu 250
3 Samowolne włączenie i wyłączenie węzła lub kotłowni 160
4 Samowolne opróżnienie lub napełnienie instalacji wewnętrznych 120
+ koszty czynnika grzewczego wg Taryfy dla ciepła
5 Nieuzasadnione zgłoszenie (dotyczy sytuacji, w których przyczyny zgłoszenia nie dotyczą infrastruktury ciepłowniczej należącej do P.P.C. „PEC” Sp. z o.o., a wymagały wyjazdu służb technicznych) 90
6 Uzgodnienie dokumentacji 35

 

1. Cennik opłat obowiązuje od dnia 1 marca 2013 roku
2. Ceny nie zwierają podatku VAT (23%)
3. Cennik usług dodatkowych nie obowiązuje Klientów, którzy zawarli umowę na konserwację instalacji wewnętrznych, węzłów cieplnych lub kotłowni z P.P.C. „PEC” Sp. z o.o.

TARYFA CIEPŁA


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »