• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Taryfa dla ciepła

AKTUALNA TARYFA

Obowiązuje od 2016-10-01

Pobierz plik PDF

 

CENY I STAWKI W UJĘCIU NETTO*

grupa odbiorców cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
stała zmienna
[zł/MW] [zł/GJ] [zł/m³] [zł/MW] [zł/GJ]
roczna rata miesięczna roczna rata miesięczna
L.w 130 158,64 10 846,55 40,84 14,73 34 474,65 2 872,89 12,24
L.o 130 158,64 10 846,55 40,84 14,73 27 283,35 2 273,61 11,53
III 130 008,74 10 834,06 48,56 24,97 42 750,21 3 562,52 12,36
IV 100 675,90 8 389,66 44,31 23,62 41 847,40 3 487,28 16,04
V 100 184,31 8 348,69 44,78 22,10 48 176,30 4 014,69 16,28

 

grupa odbiorców stawka opłaty
miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło
zł/MW/m-c zł/GJ
II 10 585,09 55,41

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci

 

lp. wyszczególnienie stawka [zł/mb] netto*
Przyłącze z rur preizolowanych wraz z robotami ziemnymi (odkład stały, wykopy umocnione, zasypka gruntem piaszczystym) i instalacjami.
Projekt techniczny dostarczony przez PPC „PEC”
Przyłącze z rur preizolowanych wraz z robotami ziemnymi (odkład stały, wykopy umocnione, zasypka gruntem piaszczystym) i instalacjami, odtworzeniem nawierzchni drogowej i małej architektury.
Projekt techniczny dostarczony przez PPC „PEC”
1 przyłącze Dn 40 154,13 216,63
2 przyłącze Dn 50 168,50 231,00
3 przyłącze Dn 65 217,69 280,19
4 przyłącze Dn 80 258,20 320,70

 

* Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ARCHIWUM

Zmiana do XII Taryfy dla ciepła od 1.05.2015 r. (.pdf)
XII Taryfa dla ciepła (.pdf)
Zmiana do XI Taryfy dla ciepła (.pdf)
XI Taryfa dla ciepła (.pdf)
Zmiana do X Taryfy dla ciepła (.pdf)
X Taryfa dla ciepła (.pdf)
Zmiana do IX taryfy dla ciepła (.pdf)
IX Taryfa dla ciepła (.pdf)

CENNIK USŁUG


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »