• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Przetargi aktualne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Pobierz plik PDF

 

 

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.3.2020.EŚ

Dostawa węzłów kompaktowych

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ_węzły

Załącznik nr 1 SIWZ_Wytyczne do projektowania wykonania i montażu węzłów cieplnych

Załącznik nr 2 SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.2.2020.EŚ

Pełnienie funkcji Kierownika projektu dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim”.

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, z Europejskiego Funduszu Spójności.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Wzór Umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Formularz ofertowy_załączniki

Postępowanie przetargowe nr I.204.1.2020.EŚ

 

Pełnienie funkcji Kierownika projektu dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim”.

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, z Europejskiego Funduszu Spójności.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Pytania Wykonawcy_UWAGA_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA_ZMIANA SIWZ_Pytania Wykonawcy z dnia 22.01.2020

Pytania Wykonawcy z dnia 22.01.2020_ZMIANA SIWZ

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Formularz ofertowy_załączniki

Formularz ofertowy_załączniki – wersja edytowalna

Wzór Umowy

 

 

 

 


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »