• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Przetargi aktualne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Pobierz plik PDF

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.7.2019.EŚ

Dostawa 6 sztuk węzłów kompaktowych

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 SIWZ_Wytyczne do projektowania wykonania i montażu węzłów cieplnych

Załącznik nr 2 SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy

Wymagane załączniki

Technologia węzła_schemat poglądowy

pytania i odpowiedzi

pytania do SIWZ

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy_ZMIENIONY

 

Protokół z otwarcia ofert

WYNIK

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.6.2019.EŚ

„Budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ciepłowniczych dla zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki A,B,C,D) na osiedlu Złota Reneta przy ul. Jabłoniowej w Żukowie, dz. nr 1446/10, 1446/12, 1446/14, 1446/15, 1446/17, obręb Żukowo-G.”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oświadczenia załączniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SIWZ_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Projekt

WYNIK

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.5.2019.EŚ

„Wybudowanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi na terenie Pruszcza Gdańskiego”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ_

1.0_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_Załącznik nr 2_oświadczenia

3.0_Załącznik nr 3- WZÓR UMOWY

4.0_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

PROJEKT

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_UWAGA_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

pytania i odpowiedzi

PROFIL SC przetarg C-02.1 PB

pytania i odpowiedzi 2

NOWY_18079 190723 C-02 Profil SC przetarg C-02.1 PB

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »