• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Przetargi aktualne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Pobierz plik PDF

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.6.2019.EŚ

„Budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ciepłowniczych dla zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki A,B,C,D) na osiedlu Złota Reneta przy ul. Jabłoniowej w Żukowie, dz. nr 1446/10, 1446/12, 1446/14, 1446/15, 1446/17, obręb Żukowo-G.”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oświadczenia załączniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SIWZ_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Projekt

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.5.2019.EŚ

„Wybudowanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi na terenie Pruszcza Gdańskiego”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ_

1.0_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_Załącznik nr 2_oświadczenia

3.0_Załącznik nr 3- WZÓR UMOWY

4.0_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

PROJEKT

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_UWAGA_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

pytania i odpowiedzi

 

 

 


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »