• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Przetargi aktualne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Pobierz plik PDF

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.2.2019.EŚ

„Zadanie I – os. Olszewskiego, przyłącza ciepłownicze do trzech budynków przy ul. Karola Olszewskiego, dz. nr 9/1, 9/2 obręb 0006, Pruszcz Gdański”

„Zadanie II – osiedle Debiut II, Debiut III sieć i przyłącza ciepłownicze do zespołu czterech budynków przy ul. Dybowskiego, dz. nr 36, obręb 0005, Pruszcz Gdański”

„Zadanie III – osiedle Trzeci Wymiar, przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Zaczarowanej, w Rotmance, dz. nr 316/31, obręb 0016, gm. Pruszcz Gdański”

Wynik przetargu (.pdf)

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
Formularz ofertowy (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Specyfikacja techniczna (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wytyczne wykonania i odbioru sieci (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)
Dokumentacja elektroniczna (.7z)
Odpowiedzi na zapytania 05.04.2019 (.pdf)

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.1.2019.EŚ

„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) budowy układu kogeneracyjnego 1 MW + 2 MW w cieple wpółpracującego z instalacją OZE na działce 3/44 w Pruszczu Gdańskim.”

„Wykonanie projektu budowy linii kablowej SN-15kV do wyprowadzenia i przesyłu mocy z nowo budowanego układu kogeneracyjnego”

„Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla obiektu objętego projektem z etapu I.”

„Pełnienie nadzoru autorskiego”

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (.pdf)

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
SIWZ (.pdf)
OPZ (.pdf)
Formularz ofertowy (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)
Zaświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.pdf)
Pytania i odpowiedzi (.pdf)

 


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »