• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Przetargi archiwalne

 

 ARCHIWUM

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.7.2019.EŚ

Dostawa 6 sztuk węzłów kompaktowych

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 SIWZ_Wytyczne do projektowania wykonania i montażu węzłów cieplnych

Załącznik nr 2 SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy

Wymagane załączniki

Technologia węzła_schemat poglądowy

pytania i odpowiedzi

pytania do SIWZ

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy_ZMIENIONY

Protokół z otwarcia ofert

WYNIK

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.6.2019.EŚ

„Budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ciepłowniczych dla zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki A,B,C,D) na osiedlu Złota Reneta przy ul. Jabłoniowej w Żukowie, dz. nr 1446/10, 1446/12, 1446/14, 1446/15, 1446/17, obręb Żukowo-G.”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oświadczenia załączniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SIWZ_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Projekt

WYNIK

 

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.5.2019.EŚ

„Wybudowanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi na terenie Pruszcza Gdańskiego”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ_

1.0_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_Załącznik nr 2_oświadczenia

3.0_Załącznik nr 3- WZÓR UMOWY

4.0_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

PROJEKT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_UWAGA_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

pytania i odpowiedzi

PROFIL SC przetarg C-02.1 PB

pytania i odpowiedzi 2

NOWY_18079 190723 C-02 Profil SC przetarg C-02.1 PB

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.4.2019.EŚ

„Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na ul. Kasztanowej w Borkowie”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ_

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oswiadczenia zalaczniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SIWZ_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Poglądowy schemat montażowy sieci

PRZEDMIAR ROBÓT C.O.

PROJEKT

pytania i odpowiedzi

WYNIK

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.3.2019.EŚ

„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) budowy układu kogeneracyjnego 1 MW + 2 MW w cieple wpółpracującego z instalacją OZE na działce 3/44 w Pruszczu Gdańskim.”

„Wykonanie projektu budowy linii kablowej SN-15kV do wyprowadzenia i przesyłu mocy z nowo budowanego układu kogeneracyjnego”

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
Formularz ofertowy (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)
OPZ (.pdf)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.pdf)

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

WYNIK

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.2.2019.EŚ

„Zadanie I – os. Olszewskiego, przyłącza ciepłownicze do trzech budynków przy ul. Karola Olszewskiego, dz. nr 9/1, 9/2 obręb 0006, Pruszcz Gdański”

„Zadanie II – osiedle Debiut II, Debiut III sieć i przyłącza ciepłownicze do zespołu czterech budynków przy ul. Dybowskiego, dz. nr 36, obręb 0005, Pruszcz Gdański”

„Zadanie III – osiedle Trzeci Wymiar, przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Zaczarowanej, w Rotmance, dz. nr 316/31, obręb 0016, gm. Pruszcz Gdański”

Wynik przetargu (.pdf)

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
Formularz ofertowy (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Specyfikacja techniczna (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wytyczne wykonania i odbioru sieci (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)
Dokumentacja elektroniczna (.7z)
Odpowiedzi na zapytania 05.04.2019 (.pdf)

Postępowanie przetargowe nr  I.204.1.2019.EŚ

„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) budowy układu kogeneracyjnego 1 MW + 2 MW w cieple wpółpracującego z instalacją OZE na działce 3/44 w Pruszczu Gdańskim.”

„Wykonanie projektu budowy linii kablowej SN-15kV do wyprowadzenia i przesyłu mocy z nowo budowanego układu kogeneracyjnego”

„Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla obiektu objętego projektem z etapu I.”

„Pełnienie nadzoru autorskiego”

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (.pdf)

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
SIWZ (.pdf)
OPZ (.pdf)
Formularz ofertowy (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)
Zaświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.pdf)
Pytania i odpowiedzi (.pdf)

Postępowanie przetargowe nr 1/2018

„Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do budynku Urzędu Gminy w Juszkowie, na osiedlu „Debiut” w Pruszczu Gdańskim oraz na osiedlu „Trzeci Wymiar” w Rotmance.”

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (.pdf)

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Specyfikacja techniczna (.pdf)
Umowa wykonawcza (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych (.pdf)
Dokumentacja projektowa  Zadanie I (.zip)
Dokumentacja projektowa Zadanie II (.zip)
Dokumentacja projektowa Zadanie III (.zip)
Formularz ofertowy (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie I (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie II (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie III (.pdf)
Przedmiar Zadanie I (.pdf)
Przedmiar Zadanie II (.pdf)
Przedmiar Zadanie III (.pdf)

Odpowiedzi na pytania 23.04.2018 (.pdf)

Postępowanie przetargowe nr 3/2017

„Kompleksowe dostawy paliwa gazowego od I 2019 do VI 2020 obiektów należących do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o.”

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
SIWZ (.pdf)
WYNIKI (.pdf)
Odpowiedzi na zapytania – postępowanie – 3/2017 (.pdf)

Postępowanie przetargowe nr 2/2017

„Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na Osiedlu „Supernova” w Pruszczu Gdańskim oraz na Osiedlu „Za Potokiem” w Rotmance.

 

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
SIWZ (.pdf)
WYNIKI (.pdf)
Formularz ofertowy (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Umowa wykonawcza (.pdf)
Specyfikacja techniczna (.pdf)
Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie I (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie II (.pdf)
Przedmiar Zadanie I (.pdf)
Przedmiar Zadanie II (.pdf)
Dokumentacja projektowa Zadanie I (.zip)
Dokumentacja projektowa Zadanie II (.zip)
Odpowiedzi na zapytania – postępowanie – 2/2017 (.pdf)

Postępowanie przetargowe nr 1/2017

Kompleksowe dostawy paliwa gazowego obiektów należących do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o.”

 

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
WYNIKI (.pdf)
SIWZ (.pdf)

 

Postępowanie przetargowe nr 1/2016

„Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Rotmance, zgodnie z formularzem ofertowym.”

 

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
WYNIKI (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Formularz ofertowy etapami (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Umowa wykonawcza (.pdf)
Specyfikacja techniczna (.pdf)
Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej (.pdf)
Wniosek o wydanie dokumentacji projektowej (.pdf)
Mapka poglądowa (.pdf)
Przedmiar 1 (.pdf)
Przedmiar 2 (.pdf)
Pozwolenie na budowę (.pdf)
Odpowiedzi na zapytania – Postępowanie – 1/2016 (.pdf)
Uzgodnienia (.pdf)

 

Postępowanie przetargowe nr 2/2015

„Wykonanie przebudowy sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną przy ul. Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim.”

 

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
WYNIKI (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Formularz ofertowy etapami (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Umowa wykonawcza (.pdf)
Specyfikacja techniczna (.pdf)
Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej (.pdf)
Wniosek o wydanie dokumentacji projektowej (.pdf)
Mapka poglądowa (.pdf)
Przedmiar (.pdf)
Odpowiedzi na zapytania – Postępowanie – 2/2015 (.pdf)

 

Postępowanie przetargowe nr 1/2015

„Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z formularzem ofertowym.”

 

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
WYNIKI (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Formularz ofertowy etapami (.pdf)
Wykaz zalącznikow (.pdf)
Umowa wykonawcza (.pdf)
Specyfikacja techniczna (.pdf)
Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych (.pdf)
Wniosek o wydanie dokumentacji projektowej (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie I (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie II (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie III (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie IV (.pdf)
Odpowiedzi na zapytania – postępowanie 1/2015 (.pdf)


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »