Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Deklaracja dostępności

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://pec-pruszcz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą: strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem

 • część protokołów i dokumentów PDF (deklaracje zgodne, protokoły niezgodne)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-22

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-18 Deklarację sporządzono na podstawie oceny firmy Nautil – Leszek Chojnicki

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Anna Turzyńska

mail: pec@pec-pruszcz.pl

Telefon: 58 682 31 14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym

terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Zgłoszenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anna Turzyńska, pec@pec-pruszcz.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 682 31 14.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczn

Budynek posiada wejście główne, do którego można dostać się wprost z poziomu terenu. Dojazd z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega bezpieczną drogą po chodniku. Budynek jest jednokondygnacyjny.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest z holu głównego, który ma 145 cm szerokości. Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Brak


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ilustracja przedstawia zdobyte certyfikaty i nagrody m.in. Gazelę Biznesu 2015 więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

Ilustracja przedstawia referencje udzielony przez naszych klientów. więcej »