Dla administratora

Oferta

Nasze usługi

Ekologiczne źródła ciepła

Ekologiczne źródła ciepła

Zapewniamy ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi oraz ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska.

Opieka serwisowa
24/7

Opieka serwisowa
24/7

Dzięki zaawansowanym systemom zdalnego monitoringu, zapewniamy całodobowy nadzór nad pracą naszych urządzeń. Jesteśmy do dyspozycji na każde wezwanie Klienta.

Modernizacja
i serwis

Modernizacja
i serwis

Oferujemy modernizację i serwis sieci, urządzeń i źródeł ciepła należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Instalacje C.O.
i C.W.U.

Instalacje
C.O. i C.W.U.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z budową i remontami instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Ekologiczne źródła ciepła

Dostarczamy energię cieplną w sposób przyjazny dla środowiska. Działamy w oparciu o nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Dobieramy rozwiązania, które gwarantują wysokie wskaźniki niezawodności i sprawności powyższych procesów. Stosujemy materiały i urządzenia sprawdzonych marek, które posiadają wszelkie wymagane atesty i certyfikaty.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, z Europejskiego Funduszu Spójności Przedsiębiorstwo wybudowało nowoczesne źródło ciepła w postaci Elektrociepłowni ( EC). Jest to nasza odpowiedź na intensywny rozwój miasta, a tym samym zwiększone zapotrzebowanie na ciepło zużywanego na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dlatego nie planuje się likwidacji żadnego z powyższych źródeł ciepła. Ciepło wytworzone w obiekcie jest wprowadzane do miejskiego systemu ciepłowniczego. Dzięki inwestycji więcej odbiorców może skorzystać z ciepła sieciowego przez co nie powstaną kotłownie indywidualne w poszczególnych nowobudowanych budynkach, w których wytworzenie ciepła odbywa się przy gorszych parametrach technicznych. Przez to inwestycja wpływa na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, efektywniejsze wykorzystanie energii paliw, poprawę bezpieczeństwa energetycznego miasta. W miarę dalszego wzrostu zapotrzebowania na ciepło miasta dopuszcza się realizację kolejnych inwestycji w istniejące lub nowe źródła ciepła.

W wyniku realizacji opisywanych działań, Przedsiębiorstwo uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego.

Opieka serwisowa 24/7

Posiadamy zaawansowany system telemetrii, dzięki któremu na bieżąco monitorujemy pracę sieci ciepłowniczej oraz naszych urządzeń.

Modernizacja i serwis sieci i urządzeń

„PEC” oferuje usługi w zakresie serwisu i modernizacji istniejących już sieci, urządzeń i źródeł ciepła. Z oferty tej korzystają przede wszystkim spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Najczęściej realizowane usługi to:

 • budowa i kompleksowa modernizacja kotłowni,
 • budowa i kompleksowa modernizacja węzłów cieplnych,
 • serwis kotłowni
 • Utrzymanie i serwis instalacji wewnętrznych

Instalacje C.O. i C.W.U.

 • Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  Budujemy wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania z zastosowaniem mieszkaniowych stacji przygotowania ciepłej wody i centralnego ogrzewania (na przykład w miejsce ogrzewania elektrycznego). W zależności od lokalizacji budynki mogą być podłączone do sieci ciepłowniczej bądź zasilane przez kotłownię lokalną.
  Budujemy instalacje ciepłej wody użytkowej w miejsce gazowych podgrzewaczy wody (tzw. „junkersów”).
 • Remonty instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  Świadczymy szeroki bardzo zakres usług. Usuwamy przecieki i zapowietrzenia, wymieniamy elementy instalacji, tj. zawory grzejnikowe, zawory podpionowe, zawory kulowe i regulacyjne, odpowietrzniki, wodomierze, ciepłomierze.
  Realizujemy zlecenia związane z upraszczaniem i równoważeniem hydraulicznym instalacji.
 • Utrzymanie i serwis instalacji wewnętrznych należących do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i instytucji
  Dbamy o prawidłowość działania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wewnątrz budynków. Podpisujemy umowy o stałej współpracy lub działamy w oparciu o pojedyncze zlecenia.

Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas a my dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie!

Awaria - administrator

Awaria - osoba prywatna

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku prądu lub wody wszelkie zgłoszenia należy kierować do administratora.

Prosimy o kontakt tylko w przypadku gdy awaria wymaga natychmiastowej interwencji.

Kto zgłasza awarię?

ADMINISTRATOR

OSOBA PRYWATNA