Dla dewelopera

Oferta

Nasze usługi

Przyłączenie do sieci

Przyłączenie
do sieci

Oferujemy Państwu przyłączenie budynków do istniejących sieci ciepłowniczych.

Budowa kotłowni

Budowa
kotłowni

W ramach tej usługi oferujemy Państwu wybudowanie lokalnej kotłowni w budynku lub miejscu do tego wyznaczonym, jeżeli przyłączenie do m.s.c. nie jest możliwe.

Mini system

Mini system

Mini-system obejmuje źródło ciepła i sieć ciepłowniczą, która zaopatruje kilka lub kilkanaście budynków.

Przyłączenie do sieci

Najprostszym sposobem na korzystanie z usług „PEC” jest przyłączenie nowo powstałych budynków do istniejących sieci ciepłowniczych. Dzięki temu rozwiązaniu eliminujemy konieczność budowy nowej kotłowni oraz instalacji z nią związanej.

Budowa kotłowni

W ramach tej usługi oferujemy Państwu wybudowanie lokalnej kotłowni w budynku lub miejscu do tego wyznaczonym, jeżeli przyłączenie do m.s.c. nie jest możliwe.

Budowa systemów ciepłowniczych

To idealne rozwiązanie dla osiedli mieszkaniowych, zwłaszcza tych, które powstają z dala od istniejących sieci ciepłowniczych.

Projekt, budowa i utrzymanie na koszt „PEC”

Spółka zapewnia kompleksową obsługę w zakresie projektowania, budowy i utrzymania mini-systemu ciepłowniczego:

  • uzgadnia z inwestorem lokalizację kotłowni i węzłów oraz przebieg sieci,
  • na swój koszt i ryzyko projektuje i buduje kotłownię oraz sieci ciepłownicze,
  • prowadzi sprawy związane z dostawą paliwa do kotłowni,
  • z własnych środków utrzymuje mini-system w dobrym stanie technicznych i zapewnia ciągłości jego pracy.

Nasze rozwiązania funkcjonują w oparciu o wysokosprawne kotły kondensacyjne oraz niezawodną armaturę, w tym zaawansowane urządzenia do regulacji czynnika grzewczego. Sieci ciepłownicze wykonujemy w technologii rur preizolowanych. Wszystkie obiekty włączone są w system zdalnego monitoringu i sterowania.

Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas a my dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie!

Awaria - administrator

Awaria - osoba prywatna

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku prądu lub wody wszelkie zgłoszenia należy kierować do administratora.

Prosimy o kontakt tylko w przypadku gdy awaria wymaga natychmiastowej interwencji.

Kto zgłasza awarię?

ADMINISTRATOR

OSOBA PRYWATNA