Dla mieszkańca

Plan ograniczeń w dostawie ciepła

Niniejszy plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła, na podstawie art. 11 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z późn. zm.), został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U.2021 r. poz. 2209).

Opracowany plan określa szczegółowe zasady i tryb wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła. Stanowi on jednocześnie środek przygotowawczy na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 Prawa energetycznego, tj. w przypadku zagrożenia:

  • bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
  • bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
  • bezpieczeństwa osób,
  • wystąpieniem znacznych strat materialnych

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas a my dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie!

Awaria - administrator

Awaria - osoba prywatna

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku prądu lub wody wszelkie zgłoszenia należy kierować do administratora.

Prosimy o kontakt tylko w przypadku gdy awaria wymaga natychmiastowej interwencji.

Kto zgłasza awarię?

ADMINISTRATOR

OSOBA PRYWATNA