Dla mieszkańca

Taryfa


CENY I STAWKI W UJĘCIU NETTO*

 grupa odbiorców cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
stała zmienna
[zł/MW] [zł/GJ] [zł/m³] [zł/MW] [zł/GJ]
roczna rata miesięczna roczna rata miesięczna
I.w 149 806,85 12 483,90 46,95 30,59 46 406,07 3 867,17 16,61
I.o 149 806,85 12 483,90 46,95 30,59 35 927,52 2 993,96 14,46
III 155 053,14 12 921,10 51,55 22,83 49 168,61 4 097,38 14,04
IV 100 158,76 8 346,56 52,02 15,65 39 641,70 3 303,48 16,45
V 130 321,76 10 860,15 52,46 29,63 51 895,24 4 324,60 22,81
VI 115 624,82 9 635,40 64,60 28,79 67 897,55 5 658,13 27,68
grupa odbiorców stawka opłaty
miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło
zł/MW/m-c zł/GJ

II. o

II. w

14 653,51

13 502,76

68,14

72,96

Stawki opłat za przyłączenie do sieci

lp.wyszczególnieniestawka [zł/mb] netto*
  Przyłącze z rur preizolowanych wraz z robotami ziemnymi (odkład stały, wykopy umocnione, zasypka gruntem piaszczystym) i instalacjami.
Projekt techniczny dostarczony przez PPC “PEC”
Przyłącze z rur preizolowanych wraz z robotami ziemnymi (odkład stały, wykopy umocnione, zasypka gruntem piaszczystym) i instalacjami, odtworzeniem nawierzchni drogowej i małej architektury.
Projekt techniczny dostarczony przez PPC “PEC”
1przyłącze Dn 40220,20295,20
2przyłącze Dn 50268,93343,93
3przyłącze Dn 65297,20372,20
4przyłącze Dn 80356,70431,70

 

* Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Archiwalne taryfy:

Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas a my dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie!

Awaria - administrator

Awaria - osoba prywatna

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku prądu lub wody wszelkie zgłoszenia należy kierować do administratora.

Prosimy o kontakt tylko w przypadku gdy awaria wymaga natychmiastowej interwencji.

Kto zgłasza awarię?

ADMINISTRATOR

OSOBA PRYWATNA