• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Cennik usług

Cennik usług dodatkowych
Lp. Rodzaj usługi Koszt [zł] (dotyczy tylko klientów posiadających z PEC umowę na dostawę ciepła)
1 Spuszczenie wody i ponowne napełnienie instalacji wewnętrznej c.o. 50,00
2 Odpowietrzenie instalacji wewnętrznej c.o. 55,00
3 Kolejne uruchomienie lub wyłączenie węzła cieplnego albo kotłowni należących do P.P.C. “PEC” Sp. z o.o. (jednorazowe uruchomienie i wyłączenie węzła w ciągu roku jest darmowe) 100,00
4 Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (niezwiązane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) 150,00
5 Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) 350,00
6 Przeprowadzenie odczytu wskazań układu pomiarowego dla Zarządcy/Dostawcy mediów niedotyczącego P.P.C. “PEC” Sp. z o.o. 20,00 / szt.

 

Pozostałe opłaty
Lp. Rodzaj usługi Koszt
1 Samowolna ingerencja w pracę ruchową urządzeń technologicznych węzła lub kotłowni 300,00 zł
2 Samowolne wznowienie dostawy ciepła po jego wstrzymaniu 500,00 zł
3 Samowolne włączenie i wyłączenie węzła lub kotłowni 500,00 zł
4 Samowolne opróżnienie instalacji wewnętrznej c.o. skutkujące zatrzymaniem pracy węzła lub kotłowni 200,00 zł
 5  Samowolne napełnianie instalacji wewnętrznej c.o. nośnikiem P.P.C. “PEC” Sp. z o.o.  200,00 zł + koszt czynnika grzewczego według Taryfy dla ciepła
6 Nieuzasadnione zgłoszenie (dotyczy sytuacji, w których przyczyny zgłoszenia nie dotyczą infrastruktury ciepłowniczej należącej do P.P.C. “PEC” Sp. z o.o., a wymagały wyjazdu służb technicznych) 200,00 zł
7 Uzgodnienie dokumentacji 100,00 zł

 

1. Cennik opłat obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku
2. Ceny nie zwierają podatku VAT (23%)
3. Cennik usług dodatkowych nie obowiązuje Klientów, którzy zawarli umowę na konserwację instalacji wewnętrznych, węzłów cieplnych lub kotłowni z P.P.C. “PEC” Sp. z o.o.

TARYFA CIEPŁA


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »