Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Cennik usług

Cennik usług dodatkowych
Lp. Rodzaj usługi Koszt [zł] (dotyczy tylko klientów posiadających z PEC umowę na dostawę ciepła)
1 Spuszczenie wody i ponowne napełnienie instalacji wewnętrznej c.o. 50,00
2 Odpowietrzenie instalacji wewnętrznej c.o. 55,00
3 Kolejne uruchomienie lub wyłączenie węzła cieplnego albo kotłowni należących do P.P.C. “PEC” Sp. z o.o. (jednorazowe uruchomienie i wyłączenie węzła w ciągu roku jest darmowe) 100,00
4 Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (niezwiązane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) 150,00
5 Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach (związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego) 350,00
6 Przeprowadzenie odczytu wskazań układu pomiarowego dla Zarządcy/Dostawcy mediów niedotyczącego P.P.C. “PEC” Sp. z o.o. 20,00 / szt.

 

Pozostałe opłaty
Lp. Rodzaj usługi Koszt
1 Samowolna ingerencja w pracę ruchową urządzeń technologicznych węzła lub kotłowni 300,00 zł
2 Samowolne wznowienie dostawy ciepła po jego wstrzymaniu 500,00 zł
3 Samowolne włączenie i wyłączenie węzła lub kotłowni 500,00 zł
4 Samowolne opróżnienie instalacji wewnętrznej c.o. skutkujące zatrzymaniem pracy węzła lub kotłowni 200,00 zł
 5  Samowolne napełnianie instalacji wewnętrznej c.o. nośnikiem P.P.C. “PEC” Sp. z o.o.  200,00 zł + koszt czynnika grzewczego według Taryfy dla ciepła
6 Nieuzasadnione zgłoszenie (dotyczy sytuacji, w których przyczyny zgłoszenia nie dotyczą infrastruktury ciepłowniczej należącej do P.P.C. “PEC” Sp. z o.o., a wymagały wyjazdu służb technicznych) 200,00 zł
7 Uzgodnienie dokumentacji 100,00 zł

 

1. Cennik opłat obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku
2. Ceny nie zwierają podatku VAT (23%)
3. Cennik usług dodatkowych nie obowiązuje Klientów, którzy zawarli umowę na konserwację instalacji wewnętrznych, węzłów cieplnych lub kotłowni z P.P.C. “PEC” Sp. z o.o.

TARYFA CIEPŁA


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ilustracja przedstawia zdobyte certyfikaty i nagrody m.in. Gazelę Biznesu 2015 więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

Ilustracja przedstawia referencje udzielony przez naszych klientów. więcej »