• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Informacje o spółce

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. działa na rynku od 1992 roku. Prowadzimy koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Odbiorców z terenu województwa pomorskiego.

Działamy w oparciu o przyjazne dla środowiska technologie i rozwiązania, które gwarantują naszym Klientom bezpieczny i niezawodny dostęp do ciepła.

Podstawowe obszary działalności „PEC”:

 1. Budowa i modernizacja źródeł ciepła, sieci przesyłowych, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych
 1. Instalowanie, eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń oraz obiektów ciepłowniczych, takich jak:
  • kotłownie,
  • węzły cieplne
  • instalacje wewnętrzne ciepłej wody, centralnego ogrzewania, paliwa gazowego
 2. Doradztwo z zakresie ciepłownictwa

 

Zapewniamy Klientom najwyższą jakość usług – wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001:2008.

Aby zapewnić naszym Klientom 100% satysfakcji, prowadzimy z nimi ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie należytego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Sposób, w jaki działamy, znajduje uznanie wśród szerokiego grona Odbiorców, którzy doceniają jakość i profesjonalizm świadczonych przez nas usług. Skuteczność działań potwierdzają również liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi:

 • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
 • Skrzydła Biznesu
 • Gazele Biznesu

 

 

ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników posiada Gmina Miejska Pruszcz Gdański.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem Spółki powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników.

W jej skład wchodzą:

Przewodniczący – Dariusz Grajewski

Zastępca Przewodniczącego – Jacek Błochowiak

Członek Rady – Mariusz Badziąg

 

Zarząd

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Sławomir Olkiewicz.

 

KRS:  0000108188

NIP:  5930100075

REGON:  190593120

 

 

HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 • ROK 1992 – POCZĄTEK

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. rozpoczyna działalność operacyjną w dniu 1 lipca 1992 r. Firma posiada 6 kotłowni lokalnych wyposażonych w kotły miałowe i węglowe.

 • 1993-2003 – OKRES WIELKICH MODERNIZACJI

1993 – pierwsza modernizacja kotłowni. W trosce o środowisko kocioł węglowy zastąpiono urządzeniem zasilanym paliwem ciekłym. Rozpoczęto w ten sposób proces wymiany kotłowni miarowych na źródła ciepła działające w technologii gazowo-olejowej oraz modernizacji sieci – kanałową sieć przesyłową wymieniano na sieć wykonaną w technologii rur preizolowanych.

Największe remonty i modernizacje zrealizowane w tym okresie na terenie Pruszcza Gdańskiego:

1999 – kotłownia przy ul. Tysiąclecia 16. W odremontowanym budynku zlokalizowano siedzibę spółki.

2001 – kotłownia przy ul. Obrońców Wybrzeża 14

2003 – kotłownia przy ul. 24 marca 5

Od 2003 roku „PEC” nie posiada żadnych źródeł ciepła oddziaływujących negatywnie na środowisko, co znacząco poprawiło jakość powietrza w mieście!

2005 – spółka wprowadza zdalny system monitorowania sprawności swoich urządzeń (200 punktów kontrolnych)

 • OD 2008 – CZAS ROZWOJU

„PEC” rozszerza obszar działalności i buduje kotłownie poza Pruszczem Gdańskim (Straszyn, Przywidz).

2010 – Spółka buduje system ciepłowniczy dla osiedla „Komarowo” w Pruszczu Gdańskim. Obejmuje on kotłownię wyposażoną w 2 kotły Viessmann o łącznej mocy 1,46 MW, sieć przesyłową oraz węzły ciepłownicze wraz z urządzeniami pomiarowo–rozliczeniowymi.

Przedsiębiorstwo rozpoczyna współpracę z deweloperami z Rotmanki, Straszyna oraz Trójmiasta. Do tej pory zostały wybudowane ponad 22 kotłownie w technologii gazowej, w tym dwie duże (K-19) o łącznej mocy 650 kW i (K-20) o łącznej mocy 720 kW.

2015 – „PEC” wdraża system zarządzania jakością zgodny ze standardami ISO 9001:2008


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »