Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Informacje o spółce

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. działa na rynku od 1992 roku. Prowadzimy koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Odbiorców z terenu województwa pomorskiego.

Działamy w oparciu o przyjazne dla środowiska technologie i rozwiązania, które gwarantują naszym Klientom bezpieczny i niezawodny dostęp do ciepła.

Podstawowe obszary działalności „PEC”:

 1. Budowa i modernizacja źródeł ciepła, sieci przesyłowych, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych
 1. Instalowanie, eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń oraz obiektów ciepłowniczych, takich jak:
  • kotłownie,
  • węzły cieplne
  • instalacje wewnętrzne ciepłej wody, centralnego ogrzewania, paliwa gazowego
 2. Doradztwo z zakresie ciepłownictwa

 

Zapewniamy Klientom najwyższą jakość usług – wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001:2008.

Aby zapewnić naszym Klientom 100% satysfakcji, prowadzimy z nimi ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie należytego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Sposób, w jaki działamy, znajduje uznanie wśród szerokiego grona Odbiorców, którzy doceniają jakość i profesjonalizm świadczonych przez nas usług. Skuteczność działań potwierdzają również liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi:

 • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
 • Skrzydła Biznesu
 • Gazele Biznesu

 

 

ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników posiada Gmina Miejska Pruszcz Gdański.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem Spółki powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników.

W jej skład wchodzą:

Przewodniczący – Maria Niderla

Zastępca Przewodniczącego – Dariusz Grajewski

Członek Rady – Mariusz Badziąg

 

Zarząd

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Sławomir Olkiewicz.

 

KRS:  0000108188

NIP:  5930100075

REGON:  190593120

 

 

HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 • ROK 1992 – POCZĄTEK

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. rozpoczyna działalność operacyjną w dniu 1 lipca 1992 r. Firma posiada 6 kotłowni lokalnych wyposażonych w kotły miałowe i węglowe.

 • 1993-2003 – OKRES WIELKICH MODERNIZACJI

1993 – pierwsza modernizacja kotłowni. W trosce o środowisko kocioł węglowy zastąpiono urządzeniem zasilanym paliwem ciekłym. Rozpoczęto w ten sposób proces wymiany kotłowni miarowych na źródła ciepła działające w technologii gazowo-olejowej oraz modernizacji sieci – kanałową sieć przesyłową wymieniano na sieć wykonaną w technologii rur preizolowanych.

Największe remonty i modernizacje zrealizowane w tym okresie na terenie Pruszcza Gdańskiego:

1999 – kotłownia przy ul. Tysiąclecia 16. W odremontowanym budynku zlokalizowano siedzibę spółki.

2001 – kotłownia przy ul. Obrońców Wybrzeża 14

2003 – kotłownia przy ul. 24 marca 5

Od 2003 roku „PEC” nie posiada żadnych źródeł ciepła oddziaływujących negatywnie na środowisko, co znacząco poprawiło jakość powietrza w mieście!

2005 – spółka wprowadza zdalny system monitorowania sprawności swoich urządzeń (200 punktów kontrolnych)

 • OD 2008 – CZAS ROZWOJU

„PEC” rozszerza obszar działalności i buduje kotłownie poza Pruszczem Gdańskim (Straszyn, Przywidz).

2010 – Spółka buduje system ciepłowniczy dla osiedla „Komarowo” w Pruszczu Gdańskim. Obejmuje on kotłownię wyposażoną w 2 kotły Viessmann o łącznej mocy 1,46 MW, sieć przesyłową oraz węzły ciepłownicze wraz z urządzeniami pomiarowo–rozliczeniowymi.

Przedsiębiorstwo rozpoczyna współpracę z deweloperami z Rotmanki, Straszyna oraz Trójmiasta. Do tej pory zostały wybudowane ponad 22 kotłownie w technologii gazowej, w tym dwie duże (K-19) o łącznej mocy 650 kW i (K-20) o łącznej mocy 720 kW.

2015 – „PEC” wdraża system zarządzania jakością zgodny ze standardami ISO 9001:2008


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ilustracja przedstawia zdobyte certyfikaty i nagrody m.in. Gazelę Biznesu 2015 więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

Ilustracja przedstawia referencje udzielony przez naszych klientów. więcej »