PEC

Inwestycje i współpraca

Dotacje UE

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim”

Zgłaszanie nieprawidłowości
Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ. Nieprawidłowości można zgłaszać na:
1. specjalny adres e-mail – naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pomocą
2. elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

WFOiŚGW

Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o.

1. Koszt kwalifikowany zadania (w PLN) – 15 018 544,55 PLN
2. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN) – 700 000,00 PLN (pożyczka)

wfos.gdansk.pl

Efekt ekologiczny – oszczędność energii pierwotnej w ilości 54 556,76 GJ/rok oraz spadek emisji gazów cieplarnianych, w tym emisji CO2, na poziomie 21 673 Mg/rok.

NFOiŚGW

„Modernizacja oraz budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej w Pruszczu Gdańskim”

Program priorytetowy 5.9 Ciepłownictwo powiatowe – II nabór

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 6 186 554,00 zł
Koszty kwalifikowane: 5 029 719,00 zł
Kwota dofinansowania w formie dotacji: 2 184 919,00 zł
Kwota dofinansowania w formie pożyczki: do 2 844 800,00 zł

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

Wartość zadania: 72 680,41 PLN
Dofinansowanie: 58 144,00 PLN

Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas a my dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie!

Awaria - administrator

Awaria - osoba prywatna

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku prądu lub wody wszelkie zgłoszenia należy kierować do administratora.

Prosimy o kontakt tylko w przypadku gdy awaria wymaga natychmiastowej interwencji.

Kto zgłasza awarię?

ADMINISTRATOR

OSOBA PRYWATNA