Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Kotłownie lokalne

Rozwiązania zaprojektowane do ogrzewania pojedynczych budynków wielorodzinnych, obiektów handlowych, hoteli, biurowców, szkół, itp.

Kotłownie „PEC” funkcjonują w oparciu o wysokosprawne urządzenia: kotły kondensacyjne, pompy elektroniczne, zasobniki itp. Zgodnie z przepisami stosujemy aktywne systemy bezpieczeństwa. Niezawodność działania gwarantują zdalne systemy monitoringu i sterowania.

Zapewniamy dostawy ciepła nawet w rejonach oddalonych od sieci ciepłowniczej lub sieci gazowych.

„PEC” buduje kotłownie za własne środki finansowe!

W ramach umowy spółka:

 • na swój koszt i ryzyko, projektuje i buduje kotłownie dostosowane w 100% do potrzeb Klienta,
 • utrzymuje wszystkie urządzenia w należytym stanie technicznym,
 • kompleksowo zapewnia zakup paliwa.

Po czasie określonym w umowie kotłownia jest przekazywana właścicielowi budynku lub nadal pozostaje własnością spółki. Dzięki temu rozwiązaniu deweloper nie ponosi kosztów budowy, a mieszkańcy – kosztów utrzymania kotłowni takich jak serwis, przeglądy czy wymiana wyeksploatowanych urządzeń. Dodatkowo, wspólnoty mieszkaniowe uwalniają się od kosztów niezbędnych do odtworzenia kotłowni, co zazwyczaj ma miejsce po upływie 12-13 lat (wymiana pomp, kotłów, zasobników, czujników systemu bezpieczeństwa itp.).

Opieka serwisowa 24/7

Dzięki zaawansowanym systemom zdalnego monitoringu, zapewniamy całodobowy nadzór nad pracą naszych urządzeń. Jesteśmy do dyspozycji na każde wezwanie Klienta.

Wybrane realizacje

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.

Od 1992 roku prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Odbiorców z terenu województwa pomorskiego.

więcej »

Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ilustracja przedstawia zdobyte certyfikaty i nagrody m.in. Gazelę Biznesu 2015 więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

Ilustracja przedstawia referencje udzielony przez naszych klientów. więcej »