• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Kotłownie lokalne

Rozwiązania zaprojektowane do ogrzewania pojedynczych budynków wielorodzinnych, obiektów handlowych, hoteli, biurowców, szkół, itp.

Kotłownie „PEC” funkcjonują w oparciu o wysokosprawne urządzenia: kotły kondensacyjne, pompy elektroniczne, zasobniki itp. Zgodnie z przepisami stosujemy aktywne systemy bezpieczeństwa. Niezawodność działania gwarantują zdalne systemy monitoringu i sterowania.

Zapewniamy dostawy ciepła nawet w rejonach oddalonych od sieci ciepłowniczej lub sieci gazowych.

„PEC” buduje kotłownie za własne środki finansowe!

W ramach umowy spółka:

 • na swój koszt i ryzyko, projektuje i buduje kotłownie dostosowane w 100% do potrzeb Klienta,
 • utrzymuje wszystkie urządzenia w należytym stanie technicznym,
 • kompleksowo zapewnia zakup paliwa.

Po czasie określonym w umowie kotłownia jest przekazywana właścicielowi budynku lub nadal pozostaje własnością spółki. Dzięki temu rozwiązaniu deweloper nie ponosi kosztów budowy, a mieszkańcy – kosztów utrzymania kotłowni takich jak serwis, przeglądy czy wymiana wyeksploatowanych urządzeń. Dodatkowo, wspólnoty mieszkaniowe uwalniają się od kosztów niezbędnych do odtworzenia kotłowni, co zazwyczaj ma miejsce po upływie 12-13 lat (wymiana pomp, kotłów, zasobników, czujników systemu bezpieczeństwa itp.).

Opieka serwisowa 24/7

Dzięki zaawansowanym systemom zdalnego monitoringu, zapewniamy całodobowy nadzór nad pracą naszych urządzeń. Jesteśmy do dyspozycji na każde wezwanie Klienta.

Wybrane realizacje

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.

Od 1992 roku prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Odbiorców z terenu województwa pomorskiego.

więcej »

Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »