Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Sieci i mini-systemy ciepłownicze

PRZYŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH

Najprostszym sposobem na korzystanie z usług „PEC” jest przyłączenie budynków do istniejących sieci ciepłowniczych. Dzięki temu rozwiązaniu eliminujemy konieczność budowy nowej kotłowni oraz instalacji z nią związanej.

 

BUDOWA MINI-SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH

Mini-system obejmuje źródło ciepła i sieć ciepłowniczą, która zaopatruje kilka lub kilkanaście budynków. To idealne rozwiązanie dla osiedli mieszkaniowych, zwłaszcza tych, które powstają z dala od istniejących sieci ciepłowniczych.

Projekt, budowa i utrzymanie na koszt „PEC”

Spółka zapewnia kompleksową obsługę w zakresie projektowania, budowy i utrzymania mini-systemu ciepłowniczego:

 • uzgadnia z inwestorem lokalizację kotłowni i węzłów oraz przebieg sieci,
 • na swój koszt i ryzyko projektuje i buduje kotłownię oraz sieci ciepłownicze,
 • prowadzi sprawy związane z dostawą paliwa do kotłowni,
 • z własnych środków utrzymuje mini-system w dobrym stanie technicznych i zapewnia ciągłości jego pracy.

 

Nasze rozwiązania funkcjonują w oparciu o wysokosprawne kotły kondensacyjne oraz niezawodną armaturę, w tym zaawansowane urządzenia do regulacji czynnika grzewczego. Sieci ciepłownicze wykonujemy w technologii rur preizolowanych. Wszystkie obiekty włączone są w system zdalnego monitoringu i sterowania.

 

Korzyści dla klienta

 • Wysoka niezawodność systemu – w kotłowni funkcjonuje kilka kotłów i w razie awarii jednego z nich system zasilany jest przez inne.
 • Bezpieczeństwo – gaz doprowadzany jest tylko do kotłowni, a nie do wszystkich budynków mieszkalnych.
 • Brak ograniczeń odnoście lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego, do którego wchodzi przyłącze ciepłownicze. Węzeł może znajdować się w piwnicy i zajmuje niewiele miejsca.
 • Ciągłość dostaw ciepła dzięki stosowaniu niezawodnych i trwałych w eksploatacji węzłów ciepła.

Zarówno sieć, jak mini-system ciepłowniczy stanowi własność „PEC”, dzięki czemu deweloper nie ponosi kosztów budowy, a mieszkańcy – kosztów utrzymania kotłowni, węzłów i sieci (serwis, przeglądy, naprawa czy wymiana wyeksploatowanych urządzeń). Dodatkowo, wspólnoty mieszkaniowe uwalniają się od kosztów niezbędnych do odtworzenia kotłowni, węzłów czy sieci ciepłowniczej po okresie ich zużycia.

Wybrane realizacje

 

Opieka serwisowa 24/7

Dzięki zaawansowanym systemom zdalnego monitoringu, zapewniamy całodobowy nadzór nad pracą naszych urządzeń. W przypadku wystąpienia zakłóceń w ich pracy reagujemy o każdej porze dnia i nocy.

 

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.

Od 1992 roku prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Odbiorców z terenu województwa pomorskiego.

więcej »

Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ilustracja przedstawia zdobyte certyfikaty i nagrody m.in. Gazelę Biznesu 2015 więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

Ilustracja przedstawia referencje udzielony przez naszych klientów. więcej »