• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

POIiŚ Projekty dofinansowane ze środków unijnych

 

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

„Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej

do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5,

83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim”

 

Informacje o projekcie

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach

lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ.

Nieprawidłowości można zgłaszać na:

 1. specjalny adres e-mail –naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
  lub za pomocą
 2. elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »