Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Projekty dofinansowane

 

Zdjęcie przedstawia trzy flagi. Flagę Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, falgę Rzeczpospolitej Polski oraz flagę Unii Europejskiej

 

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

„Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej

do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5,

83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim”

 

Informacja o projekcie

informacja o projekcie_zwiększona wartość dofinansowania

 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach

lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ.

Nieprawidłowości można zgłaszać na:

 1. specjalny adres e-mail –naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
  lub za pomocą
 2. elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 


 

Fotografia przedstawia logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o.

 

       1. Koszt kwalifikowany zadania (w PLN) – 15 167 260,00 PLN
       2. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN) – 700 000,00 PLN (pożyczka)
       3.  wfos.gdansk.pl

 


Fotografia przedstawia logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

„Modernizacja oraz budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej w Pruszczu Gdańskim”

 

Program priorytetowy 5.9 Ciepłownictwo powiatowe – II nabór

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 6 186 554,00 zł
Koszty kwalifikowane: 5 029 719,00 zł
Kwota dofinansowania w formie dotacji: 2 184 919,00 zł
Kwota dofinansowania w formie pożyczki: do 2 844 800,00 zł

Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ilustracja przedstawia zdobyte certyfikaty i nagrody m.in. Gazelę Biznesu 2015 więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

Ilustracja przedstawia referencje udzielony przez naszych klientów. więcej »