Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Przetargi archiwalne

 

 ARCHIWUM

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.1.2021.EŚ

Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z trzema przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działce 25/41 obręb 5 w rejonie ulicy Pawła Edmunda Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

WYNIK POSTĘPOWANIA

Załacznik 1 – I.204.1.2021.EŚ

Protokół z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi_aktualizacja 03.03.2021

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

SWZ

1.0_SIWZ_Formularz ofertowy_aktualizacja 1.03.2021

2.0_SWZ_Załącznik nr 2_oswiadczenia załączniki

3.0_SWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_Specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

4.2_Dokumentacja projektowa_Brawo

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.9.2020.EŚ

Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Protokół z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

SIWZ

1.0_SIWZ_Formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oswiadczenia zalaczniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancją

4.0_Specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

4.2_PB_20164 siec ciepłownicza z przyłączami

Mapa sytuacyjna Sikorskiego 36 etap I

Mapa sytuacyjna Sikorskiego 36 etap II

PEC Sikorskiego – przedmiar robót

Pytania i odpowiedzi 02.12.2020

Uzgodnienia do PB Sikorskiego 36

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.8.2020.EŚ

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego o długości 147 m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Solo w Pruszczu Gdańskim

 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oświadczenia załączniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SIWZ_Załącznik nr 4_Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót – os. Solo

Załącznik nr 1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Załącznik nr 2_Projekt przyłącza ciepłowniczego os. Solo

Pytania i odpowiedzi_19.10.2020

Pytania i odpowiedzi 21.10.2020

Pytania i odpowiedzi_26.10.2020

SIWZ_aktualizacja 26.10.2020

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja_aktualizacja 26.10.2020

Protokół z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.7.2020.EŚ

Kompleksowe dostawy paliwa gazowego od 01.01.2022r. do 31.12.2024r. dla obiektów należących do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Pytania Wykonawcy z dn.19.05.2020r_UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Pytania Wykonawcy z dn.13.05.2020r.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ -Kompleksowa dostawa gazu

Załącznik nr 1,2,3 do SIWZ

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 4b

Załącznik nr 4c

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.6.2020.EŚ

Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na terenie Pruszcza Gdańskiego.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

I.204.6.2020.EŚ_Pytanie dot. formularza ofertowego

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy_aktualizacja z dn.24.04.2020r OSTATECZNE

Odpowiedzi na pytania wykonawców_22.04.2020

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy_aktualizacja z dn.17.04.2020r.

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja_aktualizacja 17.04.2020

Odpowiedzi na pytania wykonawców_ZMIANA TREŚCI DOKUMENTÓW 17.04.2020

I.204.6.2020.EŚ_Pytania i odpowiedzi NOWE

I.204.6.2020.EŚ_pytania i odpowiedzi UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Zadanie 1 – Etap 2 – odcinek C1 – C39c – Przedmiar Robót

Pytania i odpowiedzi_aktualizacja z dn.06.04.2020

SIWZ

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oswiadczenia zalaczniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SIWZ_Załącznik nr 4_specyfikacja techniczna.doc

Załącznik nr 1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Załącznik 2A_Zadanie 1

Załącznik 2B_Zadanie 2

Postępowanie przetargowe nr I.204.5.2020.EŚ

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami.

Wynik postępowania

SIWZ- projektowanie sieci_aktualizacja z dn.06.04.2020

SIWZ Załącznik nr 4_wykaz załączników do OFERTY_aktualizacja z dn.06.04.2020

pytania i odpowiedzi_aktualizacja z dn.06.04.2020 UWAGA! zmiana terminu otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi_I.204.5.2020.EŚ

SIWZ- projektowanie sieci

SIWZ Załącznik nr 1_specyfikacja techniczna

Postępowanie projektowe-rysunki

SIWZ Załącznik nr 2_Formularz ofertowy z załącznikami

SIWZ Załącznik nr 3_wzór umowy

SIWZ Załącznik nr 4_wykaz załączników do OFERTY

SIWZ Załącznik nr 5._oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Postępowanie przetargowe nr I.204.4.2020.EŚ

Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim.

Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, z Europejskiego Funduszu Spójności

Protokół z postepowania o udzielenie zamówienia_ WYNIK

Zarządzenie nr 11.2020

Wniosek o udostępnienie dokumentów z postępowania – załącznik nr 1 do Zarządzenia 11/2020

Informacja z otwarcia ofert_28.04.2020

PFU_Aktualizacja z dn.16.04.2020

!!! Dokumentacja przetargowa_AKTUALIZACJA_15.04.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców_aktualizacja z dn.15.04.2020r. OSTATECZNE

Uwaga! Zmiana treści SIWZ

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że udostępni zaktualizowaną dokumentację niezwłocznie po upływie terminu zadawania pytań.

aktualizacja dokumentów z dn. 30.03.2020

aktualizacja dokumentów z dn.25.03.2020

Uwaga! Zmiany wprowadzone odpowiedzią Zamawiającego ujęte w zaktualizowanej dokumentacji mają zastosowanie do wszystkich pozostałych dokumentów.

19.03.2020_Dokumentacja przetargowa

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.3.2020.EŚ

Dostawa węzłów kompaktowych

Wynik

Technologia-węzła_schemat-poglądowy

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy_ZMIENIONY

pytania do SIWZ z dn. 26.02.2020

pytania do SIWZ z dn. 25.02.2020r.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ_węzły

Załącznik nr 1 SIWZ_Wytyczne do projektowania wykonania i montażu węzłów cieplnych

Załącznik nr 2 SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 SIWZ_EDYTOWALNY Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy

Postępowanie przetargowe nr I.204.2.2020.EŚ

Pełnienie funkcji Kierownika projektu dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim”.

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, z Europejskiego Funduszu Spójności.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Wzór Umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Formularz ofertowy_załączniki

Postępowanie przetargowe nr I.204.1.2020.EŚ

Pełnienie funkcji Kierownika projektu dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim”.

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, z Europejskiego Funduszu Spójności.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Pytania Wykonawcy_UWAGA_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA_ZMIANA SIWZ_Pytania Wykonawcy z dnia 22.01.2020

Pytania Wykonawcy z dnia 22.01.2020_ZMIANA SIWZ

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Formularz ofertowy_załączniki

Formularz ofertowy_załączniki – wersja edytowalna

Wzór Umowy

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.7.2019.EŚ

Dostawa 6 sztuk węzłów kompaktowych

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 SIWZ_Wytyczne do projektowania wykonania i montażu węzłów cieplnych

Załącznik nr 2 SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy

Wymagane załączniki

Technologia węzła_schemat poglądowy

pytania i odpowiedzi

pytania do SIWZ

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy_ZMIENIONY

Protokół z otwarcia ofert

WYNIK

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.6.2019.EŚ

„Budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ciepłowniczych dla zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki A,B,C,D) na osiedlu Złota Reneta przy ul. Jabłoniowej w Żukowie, dz. nr 1446/10, 1446/12, 1446/14, 1446/15, 1446/17, obręb Żukowo-G.”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oświadczenia załączniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SIWZ_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Projekt

WYNIK

 

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.5.2019.EŚ

“Wybudowanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi na terenie Pruszcza Gdańskiego”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ_

1.0_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_Załącznik nr 2_oświadczenia

3.0_Załącznik nr 3- WZÓR UMOWY

4.0_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

PROJEKT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_UWAGA_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

pytania i odpowiedzi

PROFIL SC przetarg C-02.1 PB

pytania i odpowiedzi 2

NOWY_18079 190723 C-02 Profil SC przetarg C-02.1 PB

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.4.2019.EŚ

„Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na ul. Kasztanowej w Borkowie”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ_

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oswiadczenia zalaczniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SIWZ_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Poglądowy schemat montażowy sieci

PRZEDMIAR ROBÓT C.O.

PROJEKT

pytania i odpowiedzi

WYNIK

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.3.2019.EŚ

„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) budowy układu kogeneracyjnego 1 MW + 2 MW w cieple wpółpracującego z instalacją OZE na działce 3/44 w Pruszczu Gdańskim.”

“Wykonanie projektu budowy linii kablowej SN-15kV do wyprowadzenia i przesyłu mocy z nowo budowanego układu kogeneracyjnego”

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
Formularz ofertowy (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)
OPZ (.pdf)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.pdf)

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

WYNIK

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.2.2019.EŚ

“Zadanie I – os. Olszewskiego, przyłącza ciepłownicze do trzech budynków przy ul. Karola Olszewskiego, dz. nr 9/1, 9/2 obręb 0006, Pruszcz Gdański”

“Zadanie II – osiedle Debiut II, Debiut III sieć i przyłącza ciepłownicze do zespołu czterech budynków przy ul. Dybowskiego, dz. nr 36, obręb 0005, Pruszcz Gdański”

“Zadanie III – osiedle Trzeci Wymiar, przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Zaczarowanej, w Rotmance, dz. nr 316/31, obręb 0016, gm. Pruszcz Gdański”

Wynik przetargu (.pdf)

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
Formularz ofertowy (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Specyfikacja techniczna (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wytyczne wykonania i odbioru sieci (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)
Dokumentacja elektroniczna (.7z)
Odpowiedzi na zapytania 05.04.2019 (.pdf)

Postępowanie przetargowe nr  I.204.1.2019.EŚ

„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) budowy układu kogeneracyjnego 1 MW + 2 MW w cieple wpółpracującego z instalacją OZE na działce 3/44 w Pruszczu Gdańskim.”

“Wykonanie projektu budowy linii kablowej SN-15kV do wyprowadzenia i przesyłu mocy z nowo budowanego układu kogeneracyjnego”

“Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla obiektu objętego projektem z etapu I.”

“Pełnienie nadzoru autorskiego”

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (.pdf)

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
SIWZ (.pdf)
OPZ (.pdf)
Formularz ofertowy (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)
Zaświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.pdf)
Pytania i odpowiedzi (.pdf)

Postępowanie przetargowe nr 1/2018

“Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do budynku Urzędu Gminy w Juszkowie, na osiedlu „Debiut” w Pruszczu Gdańskim oraz na osiedlu „Trzeci Wymiar” w Rotmance.”

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (.pdf)

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Specyfikacja techniczna (.pdf)
Umowa wykonawcza (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych (.pdf)
Dokumentacja projektowa  Zadanie I (.zip)
Dokumentacja projektowa Zadanie II (.zip)
Dokumentacja projektowa Zadanie III (.zip)
Formularz ofertowy (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie I (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie II (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie III (.pdf)
Przedmiar Zadanie I (.pdf)
Przedmiar Zadanie II (.pdf)
Przedmiar Zadanie III (.pdf)

Odpowiedzi na pytania 23.04.2018 (.pdf)

 

 


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ilustracja przedstawia zdobyte certyfikaty i nagrody m.in. Gazelę Biznesu 2015 więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

Ilustracja przedstawia referencje udzielony przez naszych klientów. więcej »