Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Przetargi archiwalne

 

 ARCHIWUM

Postępowanie nr I.204.5.2022.EŚ

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z trzema przyłączami do budynków mieszkalnych na os. Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim przy ul. Arctowskiego 

Wynik 23.05.2022

Otwarcie ofert 12.05.2022

OGŁOSZENIE 26.04.2022

SWZ

1.0._SWZ_Formularz-ofertowy

2.0._SWZ_wykaz załączników do OFERTY

3.0._SWZ_Załącznik nr 3_wzór umowy

4.0._SWZ_Specyfikacja techniczna Pruszcz Park etap II ver. 2

4.1._Wytyczne wykonania i odbioru sieci

4.2._PZT – Pruszcz Park pomieszczenia

4.3._PZT Pruszcz Park sieć zaprojektowana

5.0._SWZ_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

Postępowanie nr I.204.4.2022.EŚ

Dostawa trzech węzłów kompaktowych.

WYNIK 13.05.2022

Otwarcie ofert 29.04.2022

Pytania i odpowiedzi _aktualizacja 26.04.2022

Pytania i odpowiedzi 22.04.2022

Załącznik nr 3 SWZ_Wzór umowy_tryb śledzenia zmian

Ogłoszenie – węzły

SWZ-węzły

Załącznik nr 1 SWZ_Wytyczne do projektowania wykonania i montażu węzłów cieplnych

Załącznik nr 1.1. -schemat

Załącznik nr 2 SWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 SWZ_Wzór umowy

Załącznik nr 4 SWZ_oświadczenia załączniki

Załącznik nr 5 SWZ_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

Postępowanie nr I.204.3.2022.EŚ

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z czterema przyłączami do budynków mieszkalnych na os. Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim przy ul. Arctowskiego – WZNOWIENIE

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 22.04.2022

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie 04.04.2022

SWZ

1.0._SWZ_Formularz-ofertowy

2.0._SWZ_wykaz załączników do OFERTY

3.0._SWZ_Załącznik nr 3_wzór umowy

4.0._SWZ_Specyfikacja techniczna Pruszcz Park etap II

4.1._Wytyczne wykonania i odbioru sieci

4.2._PZT – Pruszcz Park pomieszczenia

4.3._PZT – Pruszcz Park sieć zaprojektowana

5.0._SWZ_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

Postępowanie nr I.204.2.2022.EŚ

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z czterema przyłączami do budynków mieszkalnych na os. Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim przy ul. Arctowskiego.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

SWZ

1.0._SWZ_Formularz-ofertowy

2.0._SWZ_wykaz załączników do OFERTY

3.0._SWZ_Załącznik nr 3_wzór umowy

4.0._SWZ_Specyfikacja techniczna Pruszcz Park etap II

4.1._Wytyczne wykonania i odbioru sieci

4.2._PZT – Pruszcz Park pomieszczenia

4.3._PZT – Pruszcz Park sieć zaprojektowana

5.0._SWZ_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

Postępowanie nr I.204.1.2022.EŚ

Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z dwoma przyłączami do budynków mieszkalnych na os. Brawo 2 w Pruszczu Gdańskim, w rejonie ulicy Jana z Kolna, na działkach nr 25/53 oraz 25/50, obręb 5.

 

Ogłoszenie o wyniku

Protokół z otwarcia ofert 01.04.2022

Pytania i odpowiedzi Brawo 2 – 28.03.2022

Pytania i odpowiedzi Brawo 2

Ogłoszenie

SWZ

1.0_SWZ_Formularz ofertowy

2.0_SWZ_Załącznik nr 2_oswiadczenia zalaczniki

3.0_SWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SWZ_Specyfikacja techniczna Brawo 2

4.1._Wytyczne wykonania i odbioru sieci

4.2. Projekt sieci ciepłowniczej – Jana z Kolna Brawo 2

5.0_SWZ_Załącznik nr 5_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Mapa geodezyjna powykonawcza

 


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ilustracja przedstawia zdobyte certyfikaty i nagrody m.in. Gazelę Biznesu 2015 więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

Ilustracja przedstawia referencje udzielony przez naszych klientów. więcej »