Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Przetargi archiwalne

 

 ARCHIWUM

Postępowanie nr I.204.5.2022.EŚ

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z trzema przyłączami do budynków mieszkalnych na os. Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim przy ul. Arctowskiego 

Wynik 23.05.2022

Otwarcie ofert 12.05.2022

OGŁOSZENIE 26.04.2022

SWZ

1.0._SWZ_Formularz-ofertowy

2.0._SWZ_wykaz załączników do OFERTY

3.0._SWZ_Załącznik nr 3_wzór umowy

4.0._SWZ_Specyfikacja techniczna Pruszcz Park etap II ver. 2

4.1._Wytyczne wykonania i odbioru sieci

4.2._PZT – Pruszcz Park pomieszczenia

4.3._PZT Pruszcz Park sieć zaprojektowana

5.0._SWZ_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

Postępowanie nr I.204.4.2022.EŚ

Dostawa trzech węzłów kompaktowych.

WYNIK 13.05.2022

Otwarcie ofert 29.04.2022

Pytania i odpowiedzi _aktualizacja 26.04.2022

Pytania i odpowiedzi 22.04.2022

Załącznik nr 3 SWZ_Wzór umowy_tryb śledzenia zmian

Ogłoszenie – węzły

SWZ-węzły

Załącznik nr 1 SWZ_Wytyczne do projektowania wykonania i montażu węzłów cieplnych

Załącznik nr 1.1. -schemat

Załącznik nr 2 SWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 SWZ_Wzór umowy

Załącznik nr 4 SWZ_oświadczenia załączniki

Załącznik nr 5 SWZ_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

Postępowanie nr I.204.3.2022.EŚ

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z czterema przyłączami do budynków mieszkalnych na os. Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim przy ul. Arctowskiego – WZNOWIENIE

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 22.04.2022

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie 04.04.2022

SWZ

1.0._SWZ_Formularz-ofertowy

2.0._SWZ_wykaz załączników do OFERTY

3.0._SWZ_Załącznik nr 3_wzór umowy

4.0._SWZ_Specyfikacja techniczna Pruszcz Park etap II

4.1._Wytyczne wykonania i odbioru sieci

4.2._PZT – Pruszcz Park pomieszczenia

4.3._PZT – Pruszcz Park sieć zaprojektowana

5.0._SWZ_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

Postępowanie nr I.204.2.2022.EŚ

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z czterema przyłączami do budynków mieszkalnych na os. Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim przy ul. Arctowskiego.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

SWZ

1.0._SWZ_Formularz-ofertowy

2.0._SWZ_wykaz załączników do OFERTY

3.0._SWZ_Załącznik nr 3_wzór umowy

4.0._SWZ_Specyfikacja techniczna Pruszcz Park etap II

4.1._Wytyczne wykonania i odbioru sieci

4.2._PZT – Pruszcz Park pomieszczenia

4.3._PZT – Pruszcz Park sieć zaprojektowana

5.0._SWZ_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

Postępowanie nr I.204.1.2022.EŚ

Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z dwoma przyłączami do budynków mieszkalnych na os. Brawo 2 w Pruszczu Gdańskim, w rejonie ulicy Jana z Kolna, na działkach nr 25/53 oraz 25/50, obręb 5.

 

Ogłoszenie o wyniku

Protokół z otwarcia ofert 01.04.2022

Pytania i odpowiedzi Brawo 2 – 28.03.2022

Pytania i odpowiedzi Brawo 2

Ogłoszenie

SWZ

1.0_SWZ_Formularz ofertowy

2.0_SWZ_Załącznik nr 2_oswiadczenia zalaczniki

3.0_SWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SWZ_Specyfikacja techniczna Brawo 2

4.1._Wytyczne wykonania i odbioru sieci

4.2. Projekt sieci ciepłowniczej – Jana z Kolna Brawo 2

5.0_SWZ_Załącznik nr 5_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Mapa geodezyjna powykonawcza

 

 

Postępowanie nr I.204.4.2020.EŚ

Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim.

Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, z Europejskiego Funduszu Spójności

 

 

Protokół z postepowania o udzielenie zamówienia_ WYNIK 

 

Zarządzenie nr 11.2020

Wniosek o udostępnienie dokumentów z postępowania  – załącznik nr 1 do Zarządzenia 11/2020

 

Informacja z otwarcia ofert_28.04.2020

PFU_Aktualizacja z dn.16.04.2020

!!! Dokumentacja przetargowa_AKTUALIZACJA_15.04.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców_aktualizacja z dn.15.04.2020r. OSTATECZNE

Uwaga! Zmiana treści SIWZ

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że udostępni zaktualizowaną dokumentację niezwłocznie po upływie terminu zadawania pytań.

aktualizacja dokumentów z dn. 30.03.2020

aktualizacja dokumentów z dn.25.03.2020

Uwaga! Zmiany wprowadzone odpowiedzią Zamawiającego ujęte w zaktualizowanej dokumentacji mają zastosowanie do wszystkich pozostałych dokumentów.

19.03.2020_Dokumentacja przetargowa

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie nr I.204.2.2020.EŚ

Pełnienie funkcji Kierownika Projektu w celu zapewnienia kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim”, (dalej Inwestycja) w okresie Jej realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonych przez Generalnego Wykonawcę (zwanym Generalnym Wykonawcą) – WZNOWIENIE

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wzór Umowy

Formularz ofertowy_załączniki

SIWZ

Ogłoszenie o przetargu

 

Postępowanie nr I.204.1.2020.EŚ

Pełnienie funkcji Kierownika Projektu w celu zapewnienia kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim”, (dalej Inwestycja) w okresie Jej realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonych przez Generalnego Wykonawcę (zwanym Generalnym Wykonawcą).

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Pytania Wykonawcy_UWAGA_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Formularz ofertowy_załączniki – wersja edytowalna

ZMIANA SIWZ_Pytania Wykonawcy z dnia 22.01.2020

UWAGA_Pytania Wykonawcy z dnia 22.01.2020

Wzór Umowy

Formularz ofertowy_załączniki

SIWZ_Kierownik Projektu Kogeneracja_19.01.2020

Ogłoszenie o przetargu


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ilustracja przedstawia zdobyte certyfikaty i nagrody m.in. Gazelę Biznesu 2015 więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

Ilustracja przedstawia referencje udzielony przez naszych klientów. więcej »