Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Przetargi aktualne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

 

Regulamin udzielania zamówień obowiązujący do dnia 01.01.2021

Zasady dostarczania i otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych w związku z epidemią COVID-19

Zarządzenie 

 

 

 

Postępowanie nr I.204.6.2022.EŚ

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Tysiąclecia 16, działka nr 1/55 w Pruszczu Gdańskim.

Pytania i odpowiedzi 06.07.2022

Ogłoszenie

SWZ-fotowoltaika

Załącznik nr 1 SWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 SWZ_Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 3 SWZ_wzór umowy

Załącznik nr 4 SWZ_oświadczenia załączniki

Załącznik nr 5 SWZ_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ilustracja przedstawia zdobyte certyfikaty i nagrody m.in. Gazelę Biznesu 2015 więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

Ilustracja przedstawia referencje udzielony przez naszych klientów. więcej »