Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Przetargi aktualne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Regulamin udzielania zamówień obowiązujący od dnia 01.01.2021r.

Zasady dostarczania i otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych w związku z epidemią COVID-19

Zarządzenie 

 

Zaproszenie do składania ofert nr I.204.5.2021.EŚ

Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z 5 przyłączami do budynków mieszkalnych na os. Andromeda przy ul. Bajki (w okolicach ul. Raciborskiego) w Pruszczu Gdańskim

Pytania i odpowiedzi_aktualizacja 24.09.2021

Formularz ofertowy_wzór

Pytania i odpowiedzi

I_Zaproszenie do składania ofert_15.09.2021_Andromeda

II_Specyfikacja techniczna

1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

2a. Profil Andromeda-Model cz.I

2b. Profil Andromeda-Model cz.II

2c.Schemat montażowy Andromeda-wersja robocza

2d.Zestawienie materiałów Andromeda wersja robocza

 

Zaproszenie do składania ofert nr I.204.4.2021.EŚ

Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do osiedla Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim

 

Ogłoszenie o wyniku

Protokół z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

SWZ

1.0_SWZ_Formularz ofertowy

2.0_SWZ_Załącznik nr 2_oswiadczenia zalaczniki

3.0_SWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SWZ_Specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Projekt BW Raciborskiego os. Pruszcz Park

Rysunek sytuacyjny

Przedmiar robót os. Pruszcz Park

Pytania i odpowiedzi – aktualizacja

 

Zaproszenie do składania ofert nr I.204.3.2021.EŚ

Wykonanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego aranżacji wnętrz pomieszczeń istniejącej ciepłowni, przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, dz. nr 3/44 w Pruszczu Gdańskim do potrzeb sanitarno-bytowych.

Zaproszenie do składania ofert_27.05.2021

Załącznik nr 1_schemat poglądowy

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.2.2021.EŚ

Odkup energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracyjnych o łącznej mocy 3,312 MW brutto oraz dostawa energii elektrycznej na potrzeby własne Obiektu wraz z usługą bilansowania handlowego.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Protokół z otwarcia ofert

Pytania i Odpowiedzi_19.04.2021

Pytania i Odpowiedzi_I.204.2.2021.EŚ

Ogłoszenie o przetargu

SWZ

Załącznik nr 1,2,3, 4 do SWZ

Załącznik nr 5_Dobowo-godzinowy harmonogram produkcji energii elektrycznej

Załącznik nr 5_Dobowo-godzinowy harmonogram produkcji energii elektrycznej.xlsx

Załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ilustracja przedstawia zdobyte certyfikaty i nagrody m.in. Gazelę Biznesu 2015 więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

Ilustracja przedstawia referencje udzielony przez naszych klientów. więcej »