Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

RODO

Dane administratora  danych osobowych (DO): PRUSZCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE “PEC” SP. Z O. O.
Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): IODO: Michał Minurski M:668484659

e-mail: iodo@pec-pruszcz.pl

Cel przetwarzania danych i kategorie przetwarzanych danych: Realizacja i rozliczenie umów z Klientami na dostawę ciepła.

Budowa sieci ciepłowniczej.

Sprawozdawczość z prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją:

Dane osobowe nie są przekazywane poza firmę.
Informacje o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (np. na serwery poza terenem Unii Europejskiej): Dane osobowe nie są przekazywane poza firmę, także do krajów poza EU.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu: Dane osobowe są przechowywane w PEC w okresie niezbędnym do realizacji umowy oraz zgodnie z polskim prawem gospodarczym w okresie 6 lat rozrachunkowych w zakresie danych rozliczeniowych (finansowych) oraz 50 lat w zakresie danych kadrowych.
Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych: Dane osobowe są dostępne na każde żądanie osoby, której dotyczą.

Osoba ma prawo do ich sprostowania, poprawienia, lub usunięcia.

Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w takim wypadku co do zasady dane osobowe pacjentów będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, a nie zgody pacjenta): Zgodna na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych): W przypadku niestosowania do postanowień RODO, każda osoba pa prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego.
Informacje, jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych: W przypadku niepodania danych osobowych PEC nie może zrealizować umowy.

 


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ilustracja przedstawia zdobyte certyfikaty i nagrody m.in. Gazelę Biznesu 2015 więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

Ilustracja przedstawia referencje udzielony przez naszych klientów. więcej »