• Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

 • Ciepło to nasza
  specjalność

tree

Przetargi archiwalne

 

 ARCHIWUM

 

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.9.2020.EŚ

Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Protokół z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

SIWZ

1.0_SIWZ_Formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oswiadczenia zalaczniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancją

4.0_Specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

4.2_PB_20164 siec ciepłownicza z przyłączami

Mapa sytuacyjna Sikorskiego 36 etap I

Mapa sytuacyjna Sikorskiego 36 etap II

PEC Sikorskiego – przedmiar robót

Pytania i odpowiedzi 02.12.2020

Uzgodnienia do PB Sikorskiego 36

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.8.2020.EŚ

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego o długości 147 m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Solo w Pruszczu Gdańskim

 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oświadczenia załączniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SIWZ_Załącznik nr 4_Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót – os. Solo

Załącznik nr 1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Załącznik nr 2_Projekt przyłącza ciepłowniczego os. Solo

Pytania i odpowiedzi_19.10.2020

Pytania i odpowiedzi 21.10.2020

Pytania i odpowiedzi_26.10.2020

SIWZ_aktualizacja 26.10.2020

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja_aktualizacja 26.10.2020

Protokół z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.7.2020.EŚ

Kompleksowe dostawy paliwa gazowego od 01.01.2022r. do 31.12.2024r. dla obiektów należących do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Pytania Wykonawcy z dn.19.05.2020r_UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Pytania Wykonawcy z dn.13.05.2020r.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ -Kompleksowa dostawa gazu

Załącznik nr 1,2,3 do SIWZ

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 4b

Załącznik nr 4c

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.6.2020.EŚ

Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na terenie Pruszcza Gdańskiego.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

I.204.6.2020.EŚ_Pytanie dot. formularza ofertowego

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy_aktualizacja z dn.24.04.2020r OSTATECZNE

Odpowiedzi na pytania wykonawców_22.04.2020

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy_aktualizacja z dn.17.04.2020r.

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja_aktualizacja 17.04.2020

Odpowiedzi na pytania wykonawców_ZMIANA TREŚCI DOKUMENTÓW 17.04.2020

I.204.6.2020.EŚ_Pytania i odpowiedzi NOWE

I.204.6.2020.EŚ_pytania i odpowiedzi UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Zadanie 1 – Etap 2 – odcinek C1 – C39c – Przedmiar Robót

Pytania i odpowiedzi_aktualizacja z dn.06.04.2020

SIWZ

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oswiadczenia zalaczniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SIWZ_Załącznik nr 4_specyfikacja techniczna.doc

Załącznik nr 1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Załącznik 2A_Zadanie 1

Załącznik 2B_Zadanie 2

Postępowanie przetargowe nr I.204.5.2020.EŚ

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami.

Wynik postępowania

SIWZ- projektowanie sieci_aktualizacja z dn.06.04.2020

SIWZ Załącznik nr 4_wykaz załączników do OFERTY_aktualizacja z dn.06.04.2020

pytania i odpowiedzi_aktualizacja z dn.06.04.2020 UWAGA! zmiana terminu otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi_I.204.5.2020.EŚ

SIWZ- projektowanie sieci

SIWZ Załącznik nr 1_specyfikacja techniczna

Postępowanie projektowe-rysunki

SIWZ Załącznik nr 2_Formularz ofertowy z załącznikami

SIWZ Załącznik nr 3_wzór umowy

SIWZ Załącznik nr 4_wykaz załączników do OFERTY

SIWZ Załącznik nr 5._oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Postępowanie przetargowe nr I.204.4.2020.EŚ

Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim.

Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, z Europejskiego Funduszu Spójności

Protokół z postepowania o udzielenie zamówienia_ WYNIK

Zarządzenie nr 11.2020

Wniosek o udostępnienie dokumentów z postępowania – załącznik nr 1 do Zarządzenia 11/2020

Informacja z otwarcia ofert_28.04.2020

PFU_Aktualizacja z dn.16.04.2020

!!! Dokumentacja przetargowa_AKTUALIZACJA_15.04.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców_aktualizacja z dn.15.04.2020r. OSTATECZNE

Uwaga! Zmiana treści SIWZ

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że udostępni zaktualizowaną dokumentację niezwłocznie po upływie terminu zadawania pytań.

aktualizacja dokumentów z dn. 30.03.2020

aktualizacja dokumentów z dn.25.03.2020

Uwaga! Zmiany wprowadzone odpowiedzią Zamawiającego ujęte w zaktualizowanej dokumentacji mają zastosowanie do wszystkich pozostałych dokumentów.

19.03.2020_Dokumentacja przetargowa

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.3.2020.EŚ

Dostawa węzłów kompaktowych

Wynik

Technologia-węzła_schemat-poglądowy

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy_ZMIENIONY

pytania do SIWZ z dn. 26.02.2020

pytania do SIWZ z dn. 25.02.2020r.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ_węzły

Załącznik nr 1 SIWZ_Wytyczne do projektowania wykonania i montażu węzłów cieplnych

Załącznik nr 2 SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 SIWZ_EDYTOWALNY Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy

Postępowanie przetargowe nr I.204.2.2020.EŚ

Pełnienie funkcji Kierownika projektu dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim”.

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, z Europejskiego Funduszu Spójności.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Wzór Umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Formularz ofertowy_załączniki

Postępowanie przetargowe nr I.204.1.2020.EŚ

Pełnienie funkcji Kierownika projektu dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim”.

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, z Europejskiego Funduszu Spójności.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Pytania Wykonawcy_UWAGA_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA_ZMIANA SIWZ_Pytania Wykonawcy z dnia 22.01.2020

Pytania Wykonawcy z dnia 22.01.2020_ZMIANA SIWZ

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Formularz ofertowy_załączniki

Formularz ofertowy_załączniki – wersja edytowalna

Wzór Umowy

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.7.2019.EŚ

Dostawa 6 sztuk węzłów kompaktowych

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 SIWZ_Wytyczne do projektowania wykonania i montażu węzłów cieplnych

Załącznik nr 2 SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy

Wymagane załączniki

Technologia węzła_schemat poglądowy

pytania i odpowiedzi

pytania do SIWZ

Załącznik nr 3 SIWZ_Wzór umowy_ZMIENIONY

Protokół z otwarcia ofert

WYNIK

 

 

Postępowanie przetargowe nr I.204.6.2019.EŚ

„Budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ciepłowniczych dla zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki A,B,C,D) na osiedlu Złota Reneta przy ul. Jabłoniowej w Żukowie, dz. nr 1446/10, 1446/12, 1446/14, 1446/15, 1446/17, obręb Żukowo-G.”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oświadczenia załączniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SIWZ_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Projekt

WYNIK

 

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.5.2019.EŚ

“Wybudowanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi na terenie Pruszcza Gdańskiego”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ_

1.0_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_Załącznik nr 2_oświadczenia

3.0_Załącznik nr 3- WZÓR UMOWY

4.0_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

PROJEKT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_UWAGA_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

pytania i odpowiedzi

PROFIL SC przetarg C-02.1 PB

pytania i odpowiedzi 2

NOWY_18079 190723 C-02 Profil SC przetarg C-02.1 PB

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.4.2019.EŚ

„Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na ul. Kasztanowej w Borkowie”

Ogłoszenie o przetargu

0.1_SIWZ_

1.0_SIWZ_Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2.0_SIWZ_Załącznik nr 2_oswiadczenia zalaczniki

3.0_SIWZ_Załącznik nr 3_umowa – wzór z gwarancja

4.0_SIWZ_Załącznik nr 4_ specyfikacja techniczna

4.1_Wytyczne wykonania i odbioru sieci

Poglądowy schemat montażowy sieci

PRZEDMIAR ROBÓT C.O.

PROJEKT

pytania i odpowiedzi

WYNIK

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.3.2019.EŚ

„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) budowy układu kogeneracyjnego 1 MW + 2 MW w cieple wpółpracującego z instalacją OZE na działce 3/44 w Pruszczu Gdańskim.”

“Wykonanie projektu budowy linii kablowej SN-15kV do wyprowadzenia i przesyłu mocy z nowo budowanego układu kogeneracyjnego”

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
Formularz ofertowy (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)
OPZ (.pdf)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.pdf)

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

WYNIK

 

Postępowanie przetargowe nr  I.204.2.2019.EŚ

“Zadanie I – os. Olszewskiego, przyłącza ciepłownicze do trzech budynków przy ul. Karola Olszewskiego, dz. nr 9/1, 9/2 obręb 0006, Pruszcz Gdański”

“Zadanie II – osiedle Debiut II, Debiut III sieć i przyłącza ciepłownicze do zespołu czterech budynków przy ul. Dybowskiego, dz. nr 36, obręb 0005, Pruszcz Gdański”

“Zadanie III – osiedle Trzeci Wymiar, przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Zaczarowanej, w Rotmance, dz. nr 316/31, obręb 0016, gm. Pruszcz Gdański”

Wynik przetargu (.pdf)

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
Formularz ofertowy (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Specyfikacja techniczna (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wytyczne wykonania i odbioru sieci (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)
Dokumentacja elektroniczna (.7z)
Odpowiedzi na zapytania 05.04.2019 (.pdf)

Postępowanie przetargowe nr  I.204.1.2019.EŚ

„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (kompletnego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) budowy układu kogeneracyjnego 1 MW + 2 MW w cieple wpółpracującego z instalacją OZE na działce 3/44 w Pruszczu Gdańskim.”

“Wykonanie projektu budowy linii kablowej SN-15kV do wyprowadzenia i przesyłu mocy z nowo budowanego układu kogeneracyjnego”

“Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla obiektu objętego projektem z etapu I.”

“Pełnienie nadzoru autorskiego”

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (.pdf)

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
SIWZ (.pdf)
OPZ (.pdf)
Formularz ofertowy (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wzór umowy (.pdf)
Zaświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.pdf)
Pytania i odpowiedzi (.pdf)

Postępowanie przetargowe nr 1/2018

“Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do budynku Urzędu Gminy w Juszkowie, na osiedlu „Debiut” w Pruszczu Gdańskim oraz na osiedlu „Trzeci Wymiar” w Rotmance.”

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (.pdf)

Ogłoszenie o przetargu (.pdf)
SIWZ (.pdf)
Specyfikacja techniczna (.pdf)
Umowa wykonawcza (.pdf)
Wykaz załączników (.pdf)
Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych (.pdf)
Dokumentacja projektowa  Zadanie I (.zip)
Dokumentacja projektowa Zadanie II (.zip)
Dokumentacja projektowa Zadanie III (.zip)
Formularz ofertowy (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie I (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie II (.pdf)
Mapka poglądowa Zadanie III (.pdf)
Przedmiar Zadanie I (.pdf)
Przedmiar Zadanie II (.pdf)
Przedmiar Zadanie III (.pdf)

Odpowiedzi na pytania 23.04.2018 (.pdf)

 

 


Wyróżnienia i certyfikaty

Staramy się spełniać oczekiwania Klientów poprzez ścisłą współpracę od momentu identyfikacji potrzeb, poprzez opracowanie koncepcji, projekt, dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie, regulację, aż po zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

więcej »

Referencje

Sposób, w jaki działamy, najlepiej prezentują opinie Odbiorców naszych usług. Uwagi i sugestie Klientów są dla nas wytycznymi, które wskazują kierunki rozwoju „PEC”. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał, który pomoże nam podnieść jakość świadczonych usług na jeszcze wyższy poziom.

więcej »